Wie zijn wij

Het Bewonersoverleg Naastenbest bestaat uit de volgende personen:

Mat de Vaan                         Voorzitter
Herman Wester                     Secretaris en beheer website  0499-396663
Willem Costongs                    Penningmeester, projectleider buurtbudget
vacature                               Contact omgeving Schakelplein
vacature                               Contact omgeving Tejaterke
Frans den Dekker                  Contact werkgroep Verkeer
Gerald Brugmans                  
Contact Vendelier
Evert Huijberts                      Contact Schutboom Zuid

vacature                               Contact omgeving Potterstraat
Akin Cengiz                           Contact Islamitische Stichting
Sjef van Gastel                      Contact Naastenbest Zuid, huurdersbelangen
Edwin Hoogeveen                  Contact omgeving Spoorstraat