Spreekuur

Spreekuur

Ook in 20201 is er elke laatste maandag van de oneven maanden een bijeenkomst van het bewonersoverleg. Het eerste halfuur van deze bijeenkomst (van 19.30 tot 20.00) gebruiken we als inloophalfuurtje, hierin kunt u onderwerpen welke het bewonersoverleg aangaan kwijt.
U bent van harte welkom !

Voorloping zullen onze vergaderingen, voorafgegaan door ons inloopspreekuur, worden gehouden in  het Senioren Trefpunt (voormalig Rode Kruis gebouw) aan de Molenveste.
I.v.m. de corona-maatregelen dient U zich voortaan wel van tevoren aan te melden!

25 januari 2021  i.v.m. corona-maatregelen van tevoren aanmelden
29 maart 2021  i.v.m. corona-maatregelen van tevoren aanmelden
31 mei 2021
26 juli 2021
27 september 2021
29 november 2021