Spreekuur

Spreekuur

Ook in 2022 is er elke laatste maandag van de oneven maanden een bijeenkomst van het bewonersoverleg. Het eerste halfuur van deze bijeenkomst (van 19.30 tot 20.00) gebruiken we als inloophalfuurtje, hierin kunt u onderwerpen welke het bewonersoverleg aangaan kwijt.
U bent van harte welkom !

Onze vergaderingen, voorafgegaan door ons inloopspreekuur, worden gehouden in het Senioren Trefpunt (voormalig Rode Kruis gebouw) aan de Molenveste. Ingang tegenover de molen.

31 jan 2022
28 mrt 2022 is verzet naar 21 maart i.v.m. vakanties
30 mei 2022
25 juli 2022
26 sep 2022
28 nov 2022

Voor 2023 zijn de data:

30 januari
27 maart
22 mei (niet op 2e Pinksterdag!)
31 juli
25 september
27 november