Spreekuur

Spreekuur

Ook in 2023 is er elke laatste maandag van de oneven maanden een bijeenkomst van het bewonersoverleg. Het eerste halfuur van deze bijeenkomst (van 19.30 tot 20.00) gebruiken we als inloophalfuurtje, hierin kunt u onderwerpen welke het bewonersoverleg aangaan kwijt.
U bent van harte welkom !

Onze vergaderingen, voorafgegaan door ons inloopspreekuur, worden gehouden in het Senioren Trefpunt (voormalig Rode Kruis gebouw) aan de Molenveste. Ingang tegenover de molen.

30 januari
27 maart
22 mei (niet op 2e Pinksterdag!)
31 juli
25 september
27 november