Spreekuur

Spreekuur

Ook in 2022 is er elke laatste maandag van de oneven maanden een bijeenkomst van het bewonersoverleg. Het eerste halfuur van deze bijeenkomst (van 19.30 tot 20.00) gebruiken we als inloophalfuurtje, hierin kunt u onderwerpen welke het bewonersoverleg aangaan kwijt.
U bent van harte welkom !

Voorloping zullen onze vergaderingen, voorafgegaan door ons inloopspreekuur, worden gehouden in het Senioren Trefpunt (voormalig Rode Kruis gebouw) aan de Molenveste. Ingang tegenover de molen.
I.v.m. de corona-maatregelen dient U zich voortaan wel van tevoren aan te melden!

31 jan 2022
28 mrt 2022 is verzet naar 21 maart i.v.m. vakanties
30 mei 2022
25 juli 2022
26 sep 2022
28 nov 2022