Groen en recreatie

De wijk Naastenbest is groot en de uitloop naar het buitengebied is door toenemende bebouwing steeds verder weg. Het is dus meer dan ooit essentieel dat er in de wijk goede groenvoorzieningen zijn. Kinderen moeten kunnen spelen in hun woonomgeving, maar ook bewoners van alle leeftijden moeten kunnen wandelen en recreëren in hun woonomgeving.

Er moeten dus doorgaande wandelpaden zijn door de wijk in routes met een groene uitstraling. Een ommetje maken in de eigen wijk moet aantrekkelijk blijven. Het is slecht voor de wijk als iedereen alleen maar met de auto naar buiten trekt om daar vertier te zoeken. Er moeten voldoende hondenuitlaatstroken zijn en tenminste één hondenlosloopveldje.

De grotere groengebieden en recreatieplekken dienen in die routes rustpunten te zijn. Die moeten bij voorkeur een karakterisiek element hebben Op dit moment zijn daar: (1) de randen van de sportvelden als wandelzone (2) het Kruispark met speelbergen, (3) het grasveld Rembrandtlaan als speelveld en hondenuitlaatstrook, (4) de Schakel met cafetaria en ontmoetingspunt, (5) het Tejaterke, (6) het Frisopark met speelveldjes en sportveldjes voor alle leeftijden (7) Potter/Bolsstraat met speelveldjes (8) de spoorrand met wandelparkje en rustpunt en (9) de Irenelaan en Randweg als wandelroute die het voormalige buitengebied vervangt en aansluiting geeft naar Heuveleind.

Op elk van de voornoemde plekken is er zodoende een combinatie van uitrusten, spelen, fitness, ontmoeten en hond uitlaten mogelijk. Daarmee worden die plekken ook sociale ontmoetingspunten voor alle leeftijden inclusief eventueel een jaarlijkse borrel of BBQ. Hierdoor is er ook een natuurlijk sociaal contact.

Er dient een goed evenwicht te zijn waarin groen, zon en doorzicht allen hun plaats hebben. Er zijn nu plekken waar bewoners klagen dat het groen te dicht is (slecht voor de sociale controle) en plekken waar bomen te dicht of te hoog staan (waardoor bewoners geen zonplek meer in de tuin hebben). Op andere plekken is er weer te weinig groen.

Er dient ook een doorgaande groene route voor fietsers en wandelaars te zijn van het station en centrum naar het heuveleind via de rondwegtunnel. Die tunnel moet daarom ook beter onderhouden worden. De fietserblokkade bij het station van Oirschotseweg naar Kruisparkweg moet daartoe opgeheven worden.

Met voornoemde wensen bereiken we dat de wijk mooi en prettig blijft, ook nu hij niet meer aan de rand van het buitengebied ligt. Als dit extra onbebouwde grond in de wijk betekent, moet dat kunnen, het is de prijs die betaald moet worden voor de bebouwing van het buitengebied.

Wij vinden het goed als het Tejaterke in de wijk blijft. Het geeft wat verkeersoverlast maar ook prettige bedrijvigheid. Het zal dan zijn functie als ontmoetingsruimte voor de buurtvereniging en het bewonersoverleg behouden. De omgeving van het Tejaterke moet zijn opknapbeurt nog krijgen en daarbij is meer groen een eis.

Als de Schakel en de Muziekschool gaat verdwijnen is de vraag wat daarvoor in de plaats komt. Worden de gebouwen hergebruikt of komt de grond vrij? Het BON zal hier namens de bewoners eisen voor formuleren waarbij we denken aan drie proriteiten:
Functioneel: De realisatie van huisvesting voor ouderen en jongeren.
Beeldbepalend: De eis tot een groene uitstraling in onze wijk en geen hogere bebouwing dan de huidige woningen er omheen.
Geen extra parkeerlast voor de omringende buurt.