Verkeer

Naastenbest is een grote wijk, die na de recente uitbreidingen tussen andere wijken in ligt. Het is omgeven door vier doorgaande wegen. Er is veel verkeer: voor erfontsluiting, voor scholen, voor bovenwijkse voorzieningen en ook doorgaand verkeer. Bij een drukbezochte bewonersvergadering van 21 juni 2010 zijn de door de bewoners hun klachten over veiligheid, overlast en knelpunten indringend naar voren zijn gebracht. Daarna heeft een werkgroep van het bewonersoverleg en de gemeente een voorstel voor verbetering uitgewerkt.

De Bernhardlaan is in 2012 en 2013 verbeterd. Bij de Schakel is het verhoogde plein met een haakse bocht aangebracht dat een verkeersremmende werking heeft. Ten noorden en zuiden daarvan zijn versmallingen aangebracht. Het wegdek van de straat heeft een onderhoudsbeurt gehad. In de loop van 2014 zal een enquête onder bewoners gehouden worden om na te gaan of de verbeteringen voldoen en of verdere aanpassingen nodig zijn.

Momenteel is de gehele wijk met uitzondering van de Bernhardlaan 30 km zone. Toch is er hier en daar overlast en onveiligheid. Het zijn vaak de eigen bewoners die te hard rijden, maar soms ook bestemmingsverkeer naar woningen (bv. Pakjesbezorgers) of naar scholen en sportvoorzieningen. Binnenkort krijgen de laatste straten die dat nog niet hadden een drempel of versmalling. Daarmee zou voor vrijwel de gehele wijk de zaak goed geregeld moeten zijn, al blijven er bij de scholen enkele lastige situaties. Daar wordt in 2014 nog naar gekeken.

Naastenbest heeft de vorm van een vierkant. Dat vierkant is aan drie zijden ontsloten, maar aan de spoorzone ontbreekt een ontsluiting. Over die situatie wordt verschillend geoordeeld. Bij het station zijn ook ongewenste onderbrekingen in doorgaande fietspaden en er is overlast van stationsverkeer. Met de gemeente is afgesproken dat deze situatie komende jaren in studie genomen wordt.

Voor degenen die alles precies willen weten volgt hieronder Voorstel Werkgroep Verkeer 2011.