U komt 21 september toch ook ?

Het is bijna dagelijks in de krant te lezen: we moeten meer regenwater vasthouden om de verdroging te stoppen. Als u ook wilt horen en zien wat de gemeente doet in onze wijk, en wat u zelf kunt doen, kom dan zaterdag 21 september ‘ s ochtend naar ’t Tejaterke.
Als u een tuintegel inlevert krijgt u een plantje kado!

Het welzijn van de bewoners van een wijk wordt sterk mede bepaald door de kwaliteit en samenwonen in die wijk. Het bewonersoverleg spant zich in om deze kwaliteit te verbeteren, vooral door waar nodig te organiseren, de bewoners te ondersteunen, en overleg met de gemeente te voeren.

Wilt u weten wie wij zijn of hoe u ons kunt bereiken, raadpleeg dan de informatie onder Contact
In 2018 is voor Naastenbest een nieuwe gebiedsvisie afgerond. De kern hiervan zijn: seniorenwoningen, groen en duurzaamheid. Voor meer informatie en actualiteiten over onze wijk, zie Wijkinformatie, Beleid en Nieuwsbrief.

Wilt u ook onze nieuwsbrief via de e-mail ontvangen of uw e-mailadres wijzigen? Stuur een e-mail naar ons nieuwe adres:  naastenbest@bewonersoverleg.nl. U kunt zich daar natuurlijk ook altijd weer afmelden.