Beleid

Het bewonersoverleg heeft een visie op de wijk en werkt vanuit die visie aan speerpunten. Als u meer wilt weten over een van onderstaande onderwerpen, maar dan een keuze uit het sub-menu of gebruik de links.

Wonen

In onze volgebouwde wijk komen alleen nog drie vrijkomende Schoolpercelen voor woningbouw in aanmerking. Daar zijn kleinere duurzame seniorenwoningen nodig voor huidige wijkbewoners. Door hun doorstroming komen in de wijk dan ook grotere gezinswoningen voor jonge gezinnen die nu in flats en appartementen wonen in de wijk. Die flats kunnen dan voor starters gebruikt worden.

Groen/recreatie

De wijk moet een groene uitstraling hebben waar bewoners met plezier een ommetje maken en kinderen en volwassenen buitenrecreatie hebben dicht bij de eigen woonomgeving. De vrijkomende schoolpercelen moeten een impuls geven aan de groene wandelroute in de wijk.

Verkeer en leefbaarheid

De wijk kent grote verschillen in woningaanbod en bewonersgroepen. Maar algemeen is het streven naar een prettige omgeving rond het eigen huis waar mensen elkaar kennen, groeten en zo nodig helpen. Maar iedereen wil ook privacy en het aantal schuttingen neemt eerder toe dan af. In dit spanningsveld moeten we op een moderne manier onze weg zoeken naar verbetering. Moderne media kunnen daarbij helpen. Na aanpassing in 2014 is de verkeerstructuur redelijk. Kleinere aanpassingen moeten met gemeente en omwonenden besproken worden.